Skip Navigation Linksstartside

​​​​​​​​​Velkommen

 Velkommen til ​hjemmesiden for Sameiet Grønlandstunet og Sameiet Grønlandshagen. 

Her finner du overordnet ​og utvalgt nøkkelinformasjon. Sameiere og leietakere får tilgang til mer informasjon under Interne sider​. 

Hagen_Animerte_bilder_Sommer_2.gif ​Hagen_Animerte_bilder_Sommer_4.gif Hagen_Animerte_bilder_Sommer_3.gif Akerselva_Animerte_bilder_2.gif 

Sameiet Grønlandsshagen finner du også på Facebook.

Vi anbefaler sameiere og leietakere å støtte oppunder de som bidrar til å gjøre nærområdet og miljøet i Oslo bedre, herunder:


 

​​ ​​​​

​​ ​​Servicetelefon
Hagen: 22 17 75 10
Tunet: 40 00 99 22

- Valg 1: Vekter 24/7
- Valg 2: Vaktmester 7-15
- Valg 3: Forretningsfører
- Valg 4: Driftsleder

Bidra til et godt miljø

Ordensreglene gjelder oss alle!

Hjelp oss med å gjøre miljøet i sameiet enda bedre.

Si ifra når du har ting på hjertet, og kontakt vekter når ikke alt er som det skal

Vis hensyn i fellesarealer

Etter kl. 21.00 skal det være ro i utearealet og i oppganger!

Vær lavmælt og ikke slamre i dører nattestid!

Hold fellesarealer ryddige

Det er forbudt å hensette avfall og gjenstander i oppgang, loft og utvendige fellesarealer. Gjelder også barnevogn, sykkel m.v.

Kontakt vaktmester eller vekter ved behov for bistand.

Kildesorter avfallet ditt

Ta vare på miljøet og reduser dine og sameiets renovasjonskostnader. Se sameiets kildesorteringsguide.

Kontakt vaktmester eller vekter ved behov for bistand.

Rengjør avtrekk kjøkken

Rengjør filter og kanal for fett hver4-6 uke. Ved behov rengjør oftere.

Legg deg brannfaren på minnet.

Husk at å holde ventiler over vinduer åpne for å sikre sirkulasjon!

Rengjør avtrekk bad

Rengjør avtrekk bad hver annen måned.

Husk at å holde ventiler over vinduer åpne for å sikre sirkulasjon!

Avløp balkong/terrasse

Sjekk/rengjør høst, vinter og vår.

Større vannmengder og snøsmelting gir mye avrenning på kort tid.

Hold dører/porter låst

Ikke slipp inn ukjente! Aldri koble ut dørpumpe!

Bruk lovlige nøkler og bytt nøkler ved ny eier/leietaker.

Forsikringen i orden?

Brann-, vann- elektro- og andre skader er vanligere enn du tror. Du og dine kan rammes når du minst venter det.

Har du hjem-/innboforskring i orden? >

Kontaktinfo eier/leietaker

Sørg for at sameiet har korrekt info for eier/leietaker! Adresse, e-post og mobil er viktig ifbm. løpende info, brann, vannskader m.v..

Sjekk skilting tablå og postkasse.

Alle eierskifter og utleie skal godkjennes av styret.

Interne sider

Logg på Interne sider for info om sameiet og din seksjon og hvilket ansvar du har.

Her finner du svært mye mer info enn på denne eksterne hjemmesiden.