Skip Navigation LinksRenovasjon

​​Avfallshåndtering

​​Sameiene har nulltolleranse for forsøpling og hensettinger. I tillegg deltar sameiene i det arbeid kommunen har rundt kildesortering. Hjelp oss med å gjøre det ryddig og pent rundt oss.

Nyttig informasjon:

Kildesorteringsguide Grønlands Torg

Oslo kommune, Renovasjonsetaten​