Skip Navigation LinksOrdensregler

​​​​Ordensr​​egler​​​​​​

Ordensreglene skal sikre et godt og trygt bo- og næringsmiljø hvor ingen tar seg til rette på andres bekostning. 
Vektertjenesten håndhever brudd på ordensregler i det daglige - se Kontaktinfo for hvordan du kontakter de.

Seksjonseiere og leietakere bolig og næring plikter å rette seg etter gjeldende regler.
Utleiere er ansvarlige for at samtlige leietakere informeres om og følger nevnte regler. 
Beboere er også pliktige til å sørge for at besøkende etterlever ordensreglene. 
Næring v/senterledelsen skal avviksrapportere brudd  knyttet til næringsseksjoner. 

Styret følger opp regelbrudd m.v.  Regelbrudd kan i ytterste konsekvens medføre pålegg om salg av seksjon.​​.

 
Sett deg godt inn i sameiets ordensregler nedenfor og huske selv å melde ifra til vektertjenesten:

​​​​​Sameiet Grønla​ndshagen

Ordensregler
Oppslag hoveddør - viktig å huske på