Skip Navigation LinksEierskifter

​​​​Eierskifter

​​Søknad om eierskifte

Iht. vedtektene skal enhver ny eier  godkjennes av styret. Søknadsskjema for eierskifte må fylles og sendes styret for godkjenning: Eventuelle språkproblemer er eiers ansvar, og utgifter til nødvendige tolketjenester belastes eier.

​Maksimalt antall seksjoner man kan eie​​

Husk at ingen kan eie mer enn 2 seksjoner i sameiet (ref. Eierseksjonsloven).

Energiavregning​

Ved eierskifte skal det alltid foretas avlesning av målere og tilhørende innlevering av eget avlesningsskjema. For mer info se Energiavregning under Interne sider (Boligperm).

Låser & Nøkler​​​

Vurder å bytte ut låser og nøkler m.v.. Husk at nøkler i gitte tilfeller kan komme på avveie/bli kopiert uten din viten. Se Låser & Nøkler under Interne sider​ (Boligperm) for mer info.

Nyttige nettsted​​er

Du kan ha nytte av følgende nettsteder: